Hosting Share

TAIT_01


 
210,000 VNĐ
6 tháng

300MB Dung lượng

Không giới hạn Băng thông

0 Hỗ trợ tên miền

Không giới hạn Tên miền con

Không giới hạn Tài khoản Email

Không giới hạn Tài khoản FTP

Không giới hạn Tài khoản MySQL

Giao diện cPanel

Tự động backup

TAIT_02


 
600,000 VNĐ
1 năm

500MB Dung lượng

Không giới hạn Băng thông

Không giới hạn Hỗ trợ tên miền

Không giới hạn Tên miền con

Không giới hạn Tài khoản Email

Không giới hạn Tài khoản FTP

Không giới hạn Tài khoản MySQL

Giao diện cPanel

Tự động backup

TAIT_03


 
600,000 VNĐ
6 tháng

1000MB Dung lượng

Không giới hạn Băng thông

2 Hỗ trợ tên miền

Không giới hạn Tên miền con

Không giới hạn Tài khoản Email

Không giới hạn Tài khoản FTP

Không giới hạn Tài khoản MySQL

Giao diện cPanel

Tự động backup

TAIT_04


 
1,260,000 VNĐ
6 tháng

2000MB Dung lượng

Không giới hạn Băng thông

3 Hỗ trợ tên miền

Không giới hạn Tên miền con

Không giới hạn Tài khoản Email

Không giới hạn Tài khoản FTP

Không giới hạn Tài khoản MySQL

Giao diện cPanel

Tự động backup