Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Dung lượng
Băng thông
Hỗ trợ tên miền
Tên miền con
Tài khoản Email
Tài khoản FTP
Tài khoản MySQL
Giao diện cPanel
Tự động backup
TAIT-01
210,000 VNĐ 6 tháng
300MB
Không giới hạn
0
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạnTAIT_02
600,000 VNĐ 1 năm
500MB
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạnTAIT-03
600,000 VNĐ 6 tháng
1000MB
Không giới hạn
2
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạnTAIT-04
1,260,000 VNĐ 6 tháng
2000MB
Không giới hạn
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn
Không giới hạn