Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

CPU
RAM
SSD
Băng thông
Miễn phí DirectAdmin
Chống DDOS SYN FLOOD
Hỗ trợ IPv6
VPSTAIT-1
200,000 VNĐ 1 tháng
1 Core
512MB
10GB
Không giới hạn
Không
Miễn phí IPv6VPSTAIT-2
400,000 VNĐ 1 tháng
1 Core
1Gb
20GB
Không giới hạn
Không
Miễn phí IPv6VPSTAIT-3
760,000 VNĐ 1 tháng
2 Core
2Gb
40GB
Không giới hạn
Miễn phí IPv6VPSTAIT-4
1,200,000 VNĐ 1 tháng
3 Core
4Gb
60GB
Không giới hạn
Miễn phí IPv6